Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest KotRabatowy.pl.
2. Nagrody są sponsorowane przez partnera konkursu.
3. Każdy organizowany przez nas konkurs odbywa się w Internecie:
• na portalu: https://kotrabatowy.pl/
• na profilu Facebook: https://www.facebook.com/KotRabatowyPL/
4. Czas trwania konkursu zostanie podany na wyżej wymienionych stronach, w poście konkursowym.

Jakie są zasady i warunki uczestnictwa?

1. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:
• dysponuje kompletną zdolnością do wszelkich czynności prawnych. Ograniczenie w zdolności do czynności prawnych umożliwia uczestnictwo w konkursie, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego.
• nie należy do pracowników lub rodziny zarówno organizatora, jak i partnera konkursu.

Nagrody konkursowe

1. Nagrody, które można zdobyć w konkursie są określane przez ich fundatora. Zostaną przedstawione w poście konkursowym.
2. Zwycięzca konkursu jest wybierany przez powołaną Komisję Konkursu.
3. Uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie odpowiedzi zamieszczonych na profilu Facebook, pod postem konkursowym.
4. Komisja konkursowa zostaje powołana przez organizatora.
5. Organizator decyduje w przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z interpretacją, regulaminem i zasadami konkursu.
6. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni dzień po zakończeniu zgłoszeń, w poście na profilu Facebook.
7. Zwycięzcę lub zwycięzców prosimy o wysłanie do nas wiadomości na naszym fanpage’u na Facebooku. Czas odpowiedzi wynosi 3 dni, a jej brak traktowany jako rezygnacja z nagrody.
8. Laureaci w odpowiedzi zwrotnej otrzymają instrukcje do otrzymania nagrody drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
9. Konkurs nie ma związku z portalem Facebook. Nie jest więc przez portal organizowany, fundowany.

Informacje na temat danych osobowych uczestników

1. Uczestnicy biorący udział w konkursie podają swoje prawdziwe dane, które są konieczne w celu przekazania nagrody.
2. Każdy uczestnik konkursu akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które udostępnia, w celu przeprowadzenia konkursu i wydania nagrody.
3. Uczestników prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Końcowe postanowienia

Jako organizator zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i zasadach konkursu, szczególnie w przypadku zdarzeń niezależnych od nas. Nie powinny one być zmieniane podczas trwania konkursu i na niekorzyść uczestników. Zmieniony regulamin będzie zawsze obowiązywał od daty jego publikacji.